Klinické hodnocení, klinické zkoušky a neintervenční studie

V oblasti klinických studií (klinických hodnocení a klinických zkoušek) a neintervenčních studií (registrů) jsme schopni zajistit Vám jak kompletní servis, tak i jednotlivé dílčí aktivity.

Nabízíme:

 • kompletní příprava a monitoring klinických studií
 • postmarketingová sledování
 • vedení klinických registrů (neintervenční hodnocení)
 • služby v ostatních oblastech biomedicínského výzkumu

Dílčí aktivity

Project management

 • kompletní organizační zajištění projektů

Medical writing

 • vývoj protokolu klinického hodnocení či plánu klinické zkoušky
 • informace pro pacienty a informovaný souhlas
 • tvorba dotazníků a diářů
 • vývoj a parametrizace záznamových listů (CRF)
 • formulaci průběžných a závěrečných zpráv

Komunikace

 • s regulačními autoritami (SÚKL)
 • s etickými komisemi
 • s participujícími subjekty

Monitoring

 • screeningové, iniciační, průběžné a závěrečné návštěvy
 • průběžné a souhrnné zprávy monitora

Data management - zpracování písemných i elektronických dat

 • tvorba záznamů subjektů hodnocení (papírové či eCRF)
 • databázové zajištění
 • digitalizace, validace a konfrontace dat
 • kódování dat

Vzdělávání

 • individuální konzultace
 • školení kolektivů
 • příprava vzdělávacích materiálů

Naše priority

Flexibilita

 • individualizace nabídky dle přání a možnosti našich partnerů

Zajištění a kontrola kvality

 • důraz na správnou klinickou praxi (GCP)
 • postup podle standardních operačních postupů (SOP)

Legislativní a etické zásady

 • projekty probíhají pod dohledem regulačních autorit a etických komisí
 • zajištění ochrany osobních údajů

Vědecká hodnota projektů

 • úzce spolupracujeme s univerzitními pracovišti
tvorba webových stránek: http://www.prezentacni.info